Σπίτι > Προϊόν > Καθοδήγηση υπερήχων αισθητήρας στάθμευσης > Καταμέτρηση αισθητήρας στάθμευσης
Ανιχνευτής υπερήχων οχήματος για GPS

Ανιχνευτής υπερήχων οχήματος για GPS

Εξήγηση κλήσης του αισθητήρα τύπου S plit: 12.1.1 Εξήγηση του διακόπτη του διακόπτη της διεύθυνσης αισθητήρα χωρισμένου τύπου:

Αποστολή ερώτησής
Λεπτομέρειες προϊόντος

Εξήγηση κλήσης του αισθητήρα τύπου S plit :

12.1.1 Εξήγηση διακόπτη τηλεχειριστηρίου της διεύθυνσης αισθητήρων χωρισμένου τύπου:


Κύκλωμα καλωδίωσης: RS485-1

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

1

2

3

4

Εμφάνιση λογισμικού

01

02

03

04

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

5

6

7

8

Εμφάνιση λογισμικού

05

06

07

08

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

9

10

11

12

Εμφάνιση λογισμικού

09

0C

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

13

14

15

16

Εμφάνιση λογισμικού

0D

0F

10

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

17

18

19

20

Εμφάνιση λογισμικού

11

12 13 14

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

21

22

23

24

Εμφάνιση λογισμικού

15

16

17

18

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

25

26

27

28

Εμφάνιση λογισμικού

19

1C

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

29

30

31

Εμφάνιση λογισμικού

1D

1F

Κύκλωμα καλωδίωσης: RS485-2

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

1

2

3

4

Εμφάνιση λογισμικού

21

22

23

24

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

5

6

7

8

Εμφάνιση λογισμικού

25

26

27

28

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

9

10

11

12

Εμφάνιση λογισμικού

29

2C

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

13

14

15

16

Εμφάνιση λογισμικού

2D

2F

30

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

17

18

19

20

Εμφάνιση λογισμικού

31

32

33

34

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

21

22

23

24

Εμφάνιση λογισμικού

35

36

37

38

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

Διεύθυνση επικοινωνίας

25

26

27

28

Εμφάνιση λογισμικού

39

3C

Διακόπτης κλήσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τιμή κλήσης

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Διεύθυνση επικοινωνίας

29

30

31

Εμφάνιση λογισμικού

3D

3F


Σημειώσεις: διεύθυνση επικοινωνίας του ελεγκτή κόμβου: 02, διεύθυνση επικοινωνίας του περιφερειακού ελεγκτή: 05; το λογισμικό ανιχνευτή εμφανίζει 2C, τη διεύθυνση που επισημαίνεται στο χάρτη: 0205C


12.1.2 Αντίστοιχος πίνακας ύψους διακόπτη

Διακόπτης κλήσης

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

Τιμή κλήσης

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

Αντίστοιχο ύψος

1,5 ~ 2,0m

2.0 ~ 2.25m

2.25 ~ 2.5m

2,5 ~ 2,75m

Διακόπτης κλήσης

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

Τιμή κλήσης

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Αντίστοιχο ύψος

27.5 ~ 3.0m

3.0 ~ 3.25m

3.25 ~ 3.5m

3,5 ~ 4m

Hot Tags: υπερηχητικός ανιχνευτής οχημάτων για gps, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, εξατομικευμένη, έκπτωση, τιμή
Related Products
Εξεταστική