Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Η αρχή του συστήματος καθοδήγησης στάθμευσης
- Apr 11, 2018 -

Η αρχή είναι να χρησιμοποιήσετε πρώτα τον ανιχνευτή οχημάτων για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατοχή του χώρου στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο. Ο κεντρικός ελεγκτής εμφανίζει την οθόνη και την κάρτα οδηγού σύμφωνα με την προκαθορισμένη στρατηγική στάθμευσης και ο χρήστης μπορεί απλά να σταθμεύσει το όχημα στο χώρο στάθμευσης σύμφωνα με τις οδηγίες. Το σύστημα καθοδήγησης στάθμευσης χωρίζεται σε διάφορες ενότητες: ενότητα ανίχνευσης δεδομένων στάθμευσης, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ενότητα απελευθέρωσης πληροφοριών και ενότητα παρουσίασης πληροφοριών. Ο πυρήνας αυτής της τεχνολογίας είναι η ανίχνευση του χώρου στάθμευσης και η λογική κρίση.