Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Σύστημα απεικόνισης στάθμευσης
- Apr 11, 2018 -


Αποτελείται από κάρτες απεικόνισης και οδηγού. Αρχή λειτουργίας Τα δεδομένα χώρου στάθμευσης συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή χώρου στάθμευσης. Το σύστημα συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με το χώρο στάθμευσης και αποστέλλει τις πληροφορίες στο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας μέσω του δικτύου μετάδοσης δεδομένων σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας πραγματοποιεί την επεξεργασία πληροφοριών. Μετά την ανάλυση και την επεξεργασία, τα σχετικά δεδομένα επεξεργασίας διαβιβάζονται μέσω της συσκευής εξόδου για να παρέχουν πληροφορίες για κάθε πινακίδα και κάρτα οδηγού στο χώρο στάθμευσης για να καθοδηγήσει το όχημα να εισέλθει στον σχετικό χώρο στάθμευσης. Για τις σχετικές πληροφορίες χώρου στάθμευσης, το σύστημα παρέχει διεπαφή ερωτήματος δεδομένων