Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Παράγοντες που επηρεάζουν το υπερηχογράφημα
- Apr 11, 2018 -

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το υπερηχογράφημα και συχνά το σύστημα έχει την πιο εσφαλμένη εκτίμηση. Το αποτέλεσμα της εξόδου του ανιχνευτή οχήματος αποστέλλεται στον διακομιστή αφού επεξεργαστεί από το υλικό σε υψηλότερο επίπεδο και οι υπόλοιπες πληροφορίες χώρου στάθμευσης διανέμονται στο καθορισμένο μέσο για να πραγματοποιήσουν τη λειτουργία επαγωγής του οχήματος. Προκειμένου να υλοποιηθεί η λειτουργία αντίστροφης αναζήτησης, είναι απαραίτητο να αποκτηθεί για πρώτη φορά η πληροφορία του οχήματος για μια συγκεκριμένη περιοχή από τον ρυθμιστή θέσης που δεσμεύεται σε κάθε πεδίο αυλής και να δημιουργηθεί το αντίστροφο αποτέλεσμα αναζήτησης όταν οι πληροφορίες του οχήματος αποκτώνται για το δεύτερο χρόνου στην καθορισμένη συσκευή, πραγματοποιώντας έτσι την ακρίβεια στην περιοχή. Αντίστροφη αναζήτηση οχημάτων.


Το υπερηχητικό σύστημα καθοδήγησης στάθμευσης είναι ώριμο και σταθερό, οι χαμηλές απαιτήσεις για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, το χαμηλό κόστος και άλλα χαρακτηριστικά αγαπάμε βαθιά οι καταναλωτές και χρησιμοποιούνται ευρέως σε γενικά εμπορικά συγκροτήματα. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι ευαίσθητα στις παρεμβολές και έχουν κακή εκτίμηση.